May 3, 2013

2013J2 section 12 vs. TOKYO Verdy

J League Division 2 -- 12th section
at TOKYO

 3-1 (1-0, 2-1)
YOKOHAMA: '25 Tetsuya OKUBO #39, '72 Tetsuya OKUBO #39 (PK), '81 Tomoya UHIDA #7
TOKYO: '66 Kim


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4 >>> '57 Bae Hu Min #37
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '89 MF Kensuke SATO #8
MF Kosuke ONOSE #19
MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '63 MF Tomoya UCHIDA #7

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Masaru KUROTSU #9, Yutaka TAHARA #34

 Coutions: '34 Kazuyoshi MIURA #11, '76 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none

No comments: