May 19, 2013

2013J2 sec.15 vs. Giravanz KITAKSYUSHU

J League Division 2 -- 15th section
at KITAKYUSHU

 1-1 (1-0, 0-1)
YOKOHAMA: '31 Tetsuya OKUBO #39
KITAKYUSHU: '58 Fuji


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Shinichi TERADA #40
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Masaru KUROTSU #9 >>> '86 FW Yuichiro NAGAI #18
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '71 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '61 MF Kensuke SATO #8
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Takumi WATANABE #30, Kosuke ONOSE #19

 Cautions: '33 Kazuyoshi MIURA #11, '64 Bae Sung Jin #4, '80 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none

No comments: