March 31, 2013

2013J2 sec.6 vs Montedio YAMAGARA

J League division 2 -- 6th section
at YAMAGATA

 1-5 (0-3, 1-2)
YOKOHAMA: Masaru KUROTSU #9
YAMAGATA: '8 Mandai, '24 Romeo Frank, '31 Nakajima, '47 Own goal, '87 Nakamura


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Masaaki IDEGUCHI #22 >>> HT MF Kensuke SATO #8
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Yuki NOGAMI #2
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Keiji TAKACHI #6 >>> HT FW Masaru KUROZU #9
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Yosuke NOZAKI #13 >>> '70 MF Kosuke ONOSE #19
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #26, Takumi WATANABE #30, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '63 Bae Seung Jin #4
 Expulsions: none

March 24, 2013

2013J2 sec.5 vs. Fagiano OKAYAMA

No goal last 3 games...

J League division 2 -- 5th section
at NHK Spirng MITSUZAWA Football Stadium


 0-1 (0-1, 0-0)
YOKOAHAMA: none
OKAYAMA: '90+3 Goto


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> HT MF Kosuke ONOSE #19
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> '54 MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '74 FW Masaru KUROTSU #9

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Takumi WATANABE #30, Yosuke NOZAKI #13, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: none
 Expulsions: none

March 20, 2013

2013J2 sec.4 vs. Thespa Kusatsu GUNMA

J League division 2 -- 4th section
at GUNMA

0-1 (0-1, 0-0)
YOKOHAMA: none
GUNMA: '19 Hirashige


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Shinichi TERADA #40
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Kensuke SATO #8 >>> '60 FW Tetsuya OKUBO #39
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '76 MF Kosuke ONOSE #19
FW Shota AOKI #33 >>> HT MF Keiji TAKACHI
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Masaaki IDEGUCHI #22, Takumi WATANABE #30, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: none
 Expulsions: none

March 17, 2013

2013J2 sec.3 vs. Gamba OSAKA

J League division 2 -- 3rd section
at OSAKA

0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOKUSHIMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '82 MF Yosuke NOZAKI #13
MF Tomoya UCHIDA #7
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '61 MF Kensuke SATO #8
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '66 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Tsukasa MORIMOTO #28, Takumi WATANABE #30, Shota AOKI #33

 Cautions: '13 Yuki MATSUSHITA #36
 Expulsions: none

March 10, 2013

2013J2 sec.2 vs. TOKUSHIMA Voltis

J League division 2 -- 2nd section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

2-2 (1-1, 1-1)
YOKOHAMA: '7 Yuki NOGAMI #2, '53 Shinichi TERADA #40
TOKUSHIMA: '37 Shibasaki, '62 Nasugawa


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Atsushi ICHIMURA #15 >>> '82 DF Shun MORISHITA #3
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '68 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '68 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Takumi WATANABE #30, Kensuke SATO #8, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '13 Tetsuya OKUBO #39, '90+1 Yutaka TAHARA #32
 Expulsions: none

March 3, 2013

2013J2 sec. 1 vs. FC GIFU

J League division 2 -- 1st section
at GIFU

2-0 (0-0, 2-0)
YOKOHAMA: '80 Yosuke NOZAKI #13, '86 Tomoya UCHIDA #7
GIFU: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Atsushi ICHIMURA #15
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '87 FW Kazuyoshi MIURA #11
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> '61 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '74 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8

 Cautions: '18 Tetsuya OKUBO #39
 Expulsions: none