September 26, 2010

2010J2 sec.28 vs. Kataller TOYAMA

J League Division 2 -- 28th section
at National Stadium
4-1 (2-0, 2-1)
YOKOHAMA: '28 Kaio, '39 Hiroaki NANBA #19, '58 Masaki WATANABE #20, '74 Kazuyoshi MIURA #11
TOYAMA: '85 Hirano


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Kentaro SEKI #31
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Masaki WATANABE #20
DF Tomonobu HAYAKAWA #2
DF Takumi ABE #26
MF Roberto Julio De Figueredo #3
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5 >>> '80 FW Go NISHIDA #18
MF YutoTAKEOKA #28
MF Ederson Bruno Domingos #7 >>> '61 MF Yosuke NOZAWA #13
FW Kaio Felipe Gonzalves #10
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '70 FW Kazuyoshi MIURA #11

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Kim Yoo Jin #15, Keiji TAKACHI #6, Shinichi TERADA #36
 Cautions: '34 Masaki WATANABE #20
 Expulsions: none

September 23, 2010

2010J2 sec.27 vs Rasso KUMAMOTO

J League Division 2 -- 27th section
at KUMAMOTO
2-0 (2-0, 0-0)
YOKOHAMA: '2 Hiroaki NANBA #19, '34 Kaio Felipe Gonzaulves #10
KUMAMOTO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Kentaro SEKI #31
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Tomonobu HAYAKAWA #2
DF Masaki WATANABE #20
DF Takumi ABE #26
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '56 MF Shingo NEJIME #24
MF YutoTAKEOKA #28
MF Ederson Bruno Domingos #7 >>> '81 FW Satoshi KUKINO #38
FW Kaio Felipe Gonzalves #10
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '59 FW Go NISHIDA #18

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Kim Yoo Jin #15, Yosuke NOZAKI #13, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: '34 Masaki WATANABE #20
 Expulsions: none

September 19, 2010

2010J2 sec.26 vs. Avispa FUKUOKA

J League Division2-- 26th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium
1-3 (1-1, 0-2)
YOKOHAMA '27 Keiji TAKACHI #6
FUKUOKA: '40 Okubo, '60 Tanaka,'84 Nagasato


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #21
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Kim Yoo Jin #15
DF Kenta TOGAWA #4
DF Takumi ABE #26
MF Roberto Julio De Figueredo #3
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5 >>> '74 FW Go NISHIDA #18
MF Shinichi TERADA #36
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '66 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Kaio Felipe Gonzalves #10
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '58 FW Ederson Bruno Domingos #7

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tomonobu HAYAKAWA#2, Yuto TAKEOKA #28, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: '44 Roberto Julio De Figueredo #3, '65 Kenta TOGAWA #4
 Expulsions: none

September 12, 2010

2010J2 sec.25 vs. Verdy TOKYO

J League Disivion2 -- 25th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium
3-2 (2-0, 1-2)
YOKOHAMA: '13 Kaio Felipe Gonzalves #10,  '20 Hiroaki NANBA#19, '55 Shinichi TERADA#36
TOKYO: '76 Y. Takagim '90 T. Takagi

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #21
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Masaki WATANABE #20
DF Kenta TOGAWA #4
DF Takumi ABE #26
MF Roberto Julio De Figueredo #3
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Yuto TAKEOKA #28
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '71 DF Kenta TOGAWA #4
FW Kaio Felipe Gonzalves #10 >>> '90+1 FW Ederson Bruno Domingos #7
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '81 FW Go NISHIDA #18

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tomonobu HAYAKAWA#2, Kim Yoo Jin #15, Yosuke NOZAKI #13, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '29 Masaki WATANABE#20, '45 Shinichi TERADA #36, '66 Kentaro SEKI #31, '83 Kaio FelipeGonzalves #10, '88 Go NISHIDA #18
 Expulsions: none

September 5, 2010

Emperor'sCup 2nd round vs. Kataller TOYAMA

Emperor's Cup 2nd round
at TOYAMA
2-1(2-0,0-1)
YOKOHAMA: '7 Kaio Felipe Gonzalves #10, '38 Hiroaki NANBA #19
TOYAMA: '87 HiranoYOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #21
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Masaki WATANABE #20
DF Tomonobu HAYAKAWA #2
DF Takumi ABE #26
MF Roberto Julio De Figueredo #3
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5 >>> '61 MF Yosuke NOZAKI #13
MF Yuto TAKEOKA #28
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '71 DF Kenta TOGAWA #4
FW Kaio Felipe Gonzalves #10
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '90+1 MF Yuto TAKEOKA #28

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Ederson Bruno Domingos#7, Kazuyoshi MIURA #11, Go NISHIDA #18

 Cautions: '21 RobertoJulio De Figueredo#3,'90+3 Yuto TAKEOKA #28
 Expulsions: none