April 28, 2013

2013J2 sec.11 vs. MITO Holly Hock

J League Division 2 -- 11th section
at MITO

 2-2 (2-0, 0-2)
YOKOHAMA: '15 Yuto TAKEOKA #14, '21 Yosuke NOZAKI #13
MITO: '80 Suzuki, '84 Ozawa


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Kosuke ONOSE #19 >>> '73 MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '82 FW Shota AOKI #33
FW Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '88 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Bae Hu Min #37, Masaru KUROTSU #9, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '59 Bae Seung Jin #4, '77 Yuki MATSUSHITA #36, '79 Keiji TAKACHI #6
 Expulsions: none

No comments: