July 14, 2013

2013J2 sec.24 vs. Gainare TOTTORI

J League Division 2 -- 24t section
at TOTTORI

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOTTORI: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '68 MF Kosuke ONOSE #19
MF Tomoya UCHIDA #7
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '81 FW Masaru KUROTSU #9
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> HT MF Shinichi TERADA #40

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Takahiro NAKAZATO #17, Yosuke NOZAKI #13

 Cautions: '14 Yuki MATSUSHITA #36, '55 Yuki NOGAMI #2, '61 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

July 7, 2013

2013J2 sec.23 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 23rd section
at OKAYAMA

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
OKAYAMA: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Takumi WATANABE #30
DF Shun MORISHITA #3
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36 >>> '70 MF Keiji TAKACHI #6
MF Shinichi TERADA #40 >>> '53 FW Yutaka TAHARA #34
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '81 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Kosuke ONOSE #19, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '53 Yuki MATSUSHITA #36, '55 Yuki NOGAMI #2, '61 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

July 3, 2013

2013J2 sec.22 vs. TOCHIGI SC

J League Division 2 -- 22th section
at TOCHIGI

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '1 Kazuyoshi MIURA #11, '67 Kensuke SATO #8, '84 Tetsuya OKUBO #39
TOCHIGI: '85 Kondo

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Yuto KAKEOKA #14
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '78 MF Takumi WATANABE #30
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 FW Yutaka TAKARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '61 MF Tomoya UCHIDA #10

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '57 Takanori NAKAJIMA #27
 Expulsions: none

June 29, 2013

2013J2 sec.21 vs. MATSUMOTO Yamaga FC

J League Division 2 -- 21th section
at MATSUMOTO

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '90+6 Tetsuya OKUBO #39
MATSUMOTO: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '86 FW Yutaka TAHARA #34
MF Tomoya UCHIDA #10 >>> '81 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '57 MF Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '39 Takanori NAKAJIMA #27, '47 Bae Seung Jin #4
 Expulsions: none

June 22, 2013

2013J2 sec.20 vs. Kataller TOYAMA

J League Division 2 -- 20th section
at NHK Spring Football Stadium

 2-1 (1-1, 1-0)
YOKOHAMA: '18 Tetsuya OKUBO #39, '52 Masaru KUROTSU #9
TOYOMA: '36 Kouzu

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Bae Seuong Jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '78 FW Kazuyoshi MIURA #11
MF Tomoya UCHIDA #10
FW Masaru KUROTSU #9
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '60 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Shun MORISHITA #3, Keiji TAKACHI #6, Kosuke ONOSE #19

 Cautions: '11 Shinichi TERADA #40
 Expulsions: none

June 15, 2013

2013J2 sec.19 vs. JEF United Ichihara CHIBA

J League Division 2 -- 19th section
at NHK Spring Football Stadium

 1-1 (0-0, 1-1)
YOKOHAMA: '51 Bae Seung Jin #4
CHIBA: '72 Tanizawa


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Bae Seuong Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '88 MF Keiji TAKACHI #6
MF Tomoya UCHIDA #10 >>> '73 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Masaru KUROTSU #9
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '81 MF Kosuke ONOSE #19

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Park Tae Hong #27, Kazuyoshi MIURA #11, Yutaka TAHARA #34

 Cautions: '39 Takahiro NAKAZATO #17
 Expulsions: none

June 8, 2013

2013J2 sec.18 vs. Gainare TOTTORI

J League Division 2 -- 18th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-2 (0-2, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOTTORI: '1 Hidaka, '10 Maeda


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Bae Seuong Jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Shun MORISHITA #3
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '86 MF Keiji TAKACHI #6
MF Tomoya UCHIDA #10 >>> '86 FW Yutaka TAHARA #34
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '81 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takahiro NAKAZATO #17, Kosuke NONOSE #19, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '31 Yuki MATSUSHITA #36, '49 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none

June 4, 2013

Kaio #10 leave for UAE...

YOKOHAMA FC announced the trasfer of Kaio Felipe Gonzaleves #10 to Al Wasel FC (UAE). Kaio#10 have joined YOKOHAMA from Clube Atlético Paranaense on Jun 2010.

June 1, 2013

2013J2 sec.17 vs. Consadore SAPPORO

J League Division 2 -- 17th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-2 (0-2, 0-0)
YOKOHAMA: none
SAPPORO: '1 Hidaka, '10 Maeda


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Shun MORISHITA #3
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> HT MF Yosuke NOZAKI #13
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '72 FW Yutaka TAHARA #34
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '67 MF Na Sung Soo #23
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Yuki MATSUSHITA #36, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '37 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

May 26, 2013

2013J2 sec.16 vs. TOCHIGI S.C.

J League Division 2 -- 16th section
at TOCHIGI

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOCHIGI: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '86 MF Na Sung Soo #23
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '73 MF Yuki MATSUSHITA #36
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '68 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Shinichi TERADA #40, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '90+2 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none