April 28, 2013

2013J2 sec.11 vs. MITO Holly Hock

J League Division 2 -- 11th section
at MITO

 2-2 (2-0, 0-2)
YOKOHAMA: '15 Yuto TAKEOKA #14, '21 Yosuke NOZAKI #13
MITO: '80 Suzuki, '84 Ozawa


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Kosuke ONOSE #19 >>> '73 MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '82 FW Shota AOKI #33
FW Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '88 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Bae Hu Min #37, Masaru KUROTSU #9, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '59 Bae Seung Jin #4, '77 Yuki MATSUSHITA #36, '79 Keiji TAKACHI #6
 Expulsions: none

April 21, 2013

2013J2 sec.10 vs. Vissel KOBE

J League Division 2 -- 10th section
at NHK Football Stadium

 1-2 (0-0, 1-2)
YOKOHAMA: '29 Bae Seung jin #4
KOBE: '50 Popo, '83 Yoshida


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36 >>> '62 Takahiro NAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '84 MF Tomoya UHIDA #7
MF Kosuke ONOSE #19
FW Shota AOKI #33 >>> '71 FW Masaru KUROTSU #9
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Takumi WATANABE #30, Yosuke NOZAKI #13, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '78 Shun MORISHITA #3
 Expulsions: none

April 17, 2013

2013J2 sec.9 vs. V.Faren NAGASAKI

J league division 2 -- 9th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

1-2 (0-0, 1-2)
YOKOHAMA: '51 Tetsuya OKUBO #39
NAGASAKI: '65 Sato, '83 Kanekubo


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5 >>> '65 MF Kosuke ONOSE #19
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Shinichi TERADA #40 >>> '69 MF Takahiro NAKAZATO #17
FW Masaru KUROTSU #9
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #28, Shota AOKI #33, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '11 Shun MORISHITA #3
 Expulsions: none

April 14, 2013

2013J2 sec.8 vs. KYOTO Sanga F.C.

J League Division 2 -- 8th section
at KYOTO

 1-0 (1-0, 0-0)
YOKOHAMA: '1 Tetsuya OKUBO #39
KYOTO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36 >>> '68 MF Takahiro KAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Shinichi TERADA #40 >>> '85 FW Kazuyoshi MIURA #11
FW Tetsuya OKUBO #39
FW Masaru KUROTSU #9

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #26, Keiji TAKACHI #6, Yutaka TAHARA #34

 Cautions: '45 Yuki MATSUSHITA #36
 Expulsions: none

April 7, 2013

2013J2 sec.7 vs. Roasso KUMAMOTO

J League division 2 -- 7th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
KUMAMOTO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5 >>> '73 FW Yutaka TAHARA #34
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '82 MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8 >>> '89 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Kosuke ONOSE #19
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #26, Tetsuya OKUBO #39,  Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '27 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none