July 29, 2012

2012J2 sec. 26 vs. Kateller TOYAMA

J league division 2 -- 26 section
at TOYAMA

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '56 MF Kosuke ONOSE #19
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '78 MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10 >>> '64 FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Hiroaki NANBA #9, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: '30 Arata SUGIYAMA #32, '51 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

July 22, 2012

2012J2 sec.25 vs. Gainare TOTTORI

J League Division 2 -- 25th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

 3-1 (1-0, 2-1)
YOKOHAMA: '30 Keiji TAKACHI #6, '75 Takumi ABE #2, '80 Yosuke NOZAKI #13
TOTTORI: '67 Kubo


YOKOHAMA FC (4-3-2-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MR Keiji TAKACHI #6 >>> '40 MF Yuto TAKEOKA #14
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '84 FW Kazuyoshi MIURA #11
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10 >>> '72 FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Kensuke SATO, Kousuke ONOZATO #19
 Cautions: '53 Arata SUGIYAMA #32
 Expulsions: none

July 15, 2012

2012J2 sec.24 vs. JEF United Ichihara CHIBA

J League Division 2 -- 24th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium


 0-1 (0-1, 0-0)
YOKOHAMA: none
CHIBA: '26 Hyodo


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MR Keiji TAKACHI #6 >>> '86 MF Kosuke ONOZATO #19
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '77 MF Yosuke NOZAKI #13
MF Kensuke SATO #8 >>> '67 MF Takahiro NAKAZATO #17
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Yutaka TAHARA #34, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: '34 Keiji TAKACHI #6, After game Tsuyoshi HAKKAKU #5
 Expulsions: none

July 8, 2012

2012J2 sec.23 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 23rd section
at OKAYAMA

1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '61 yosuke NOZAKI #13
OKAYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '86 MF Kosuke ONOSE #19
MF Keiji TAKACHI #6
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '72 FW Yutaka TAHARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '59 MF Yosuke NOZAKI #13

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Arata SUGIYAMA #32, Hiroaki NANBA#9
 Cautions: '34 Kensuke SATO #8, '88 Takumi ABE #2
 Expulsions: none

July 1, 2012

2012J2 sec. 22 vs. FC MACHIDA Zelvia

J League Division 2 -- 22nd section
at MACHIDA

4-0 (2-0, 2-0)
YOKOHAMA: '27 Kaio Felipe Gonzaleves #10, 45+2 Kensuke SATO #8, '67 kosuke ONOSE #19, '85 Kosuke ONOSE #19
MACHIDA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Satoshi HORINOUCHI 24
DF Tsukasa MORIMOTO #28
DF Takumi ABE #2
MF Kensuke SATO #8 >>> '
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '66 MF Kosuke ONOZATO #19
MF Keiji TAKACHI #6
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10 >>> '82 FW Hiroaki NANBA #19
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '72 FW Kazuyoshi MIURA #11

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Yuki NOGAMI #30, Arata SUGIYAMA #32, Yutaka TAHARA #34
 Cautions: '20 Satoshi HORINOUCHI #24
 Expulsions: none