May 26, 2013

2013J2 sec.16 vs. TOCHIGI S.C.

J League Division 2 -- 16th section
at TOCHIGI

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOCHIGI: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '86 MF Na Sung Soo #23
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '73 MF Yuki MATSUSHITA #36
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '68 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Shinichi TERADA #40, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '90+2 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

May 19, 2013

2013J2 sec.15 vs. Giravanz KITAKSYUSHU

J League Division 2 -- 15th section
at KITAKYUSHU

 1-1 (1-0, 0-1)
YOKOHAMA: '31 Tetsuya OKUBO #39
KITAKYUSHU: '58 Fuji


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Shinichi TERADA #40
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Masaru KUROTSU #9 >>> '86 FW Yuichiro NAGAI #18
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '71 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '61 MF Kensuke SATO #8
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Takumi WATANABE #30, Kosuke ONOSE #19

 Cautions: '33 Kazuyoshi MIURA #11, '64 Bae Sung Jin #4, '80 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none

May 12, 2013

2013J2 sec.14 vs. EHIME FC

J League Division 2 --- 14th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
EHIME: none


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Takumi WATANABE #30
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '70 FW Tetsuya OKUBO #39
MF Yosuke NOZAKI #13
MF Kensuke SATO #8
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '58 MF Kosuke ONOSE #19
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '90 FW Yuichiro NAGAI #18

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tomoya UCHIDA #7, Bae Hu Min #37, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '46 Yutaka TAHARA #34, '67 Kensuke SATO #8, '68 Yuto TAKEOKA #14, '71 Kosuke ONOSE #19
 Expulsions: none

May 6, 2013

2013J2 sec.13 vs. Avispa FUKUOKA

J League Division 2 -- 13th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-1 (0-0, 0-1)
YOKOHAMA: none
FUKUOKA: '83 Tsutsumi


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Takumi WATANABE #30
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Kosuke ONOSE #19 >>> '61 FW Yuichiro NAGAI #18
MF Tomoya UCHIDA #7
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '81 FW Masaru KUROTSU #9
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '52 MF Yosuke NOZAKI #13

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Bae Hu Min #37, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8

 Coutions: none
 Expulsions: none

May 3, 2013

2013J2 section 12 vs. TOKYO Verdy

J League Division 2 -- 12th section
at TOKYO

 3-1 (1-0, 2-1)
YOKOHAMA: '25 Tetsuya OKUBO #39, '72 Tetsuya OKUBO #39 (PK), '81 Tomoya UHIDA #7
TOKYO: '66 Kim


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4 >>> '57 Bae Hu Min #37
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '89 MF Kensuke SATO #8
MF Kosuke ONOSE #19
MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '63 MF Tomoya UCHIDA #7

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Masaru KUROTSU #9, Yutaka TAHARA #34

 Coutions: '34 Kazuyoshi MIURA #11, '76 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none