May 27, 2012

2012J2 sec.16 vs Gainare TOTTORI

Forth straight win !!!!

J League Division 2 -- 16th section
at TOTTORI

 5-2 (3-1, 2-1)
YOKOHAMA: '26 Yuto TAKEOKA #14, '39 Yutaka TAHARA #34, '44 Tetsuya OKUBO #39, '48 Yuto TAKEOKA #14, '80 Kazuyoshi MIURA #11
TOTTORI: '4 Sumida, '69 Sumida


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Seung jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA#14
MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MORIMOTO #26, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8, Masaaki IDEGUCHI #22, Hiroaki NANBA #9, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: none
 Expulsions: none

May 20, 2012

2012J2 sec.15 vs. MATSUMOTO Yamaga FC

J League Division 2 -- 15th sectoin
at NAGANO

 2-0 (0-0, 2-0)
YOKOHAMA: '69 Yosuke NOZAKI #13, '78 Kensuke SATO #8
MATSUMOTO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Bae Seung jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Tsukasa MORIMOTO #28 >>> HT DF Arata SUGIYAMA #32
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '75 FW Hiroaki NANBA #9
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '86 FW Kazuyoshi MIURA #11
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Keiji TAKACHI #6, Kosuke ONOSE #19, Masaaki IDEGUCHI #22
 Cautions: none
 Expulsions: none

May 13, 2012

2012J2 sec.14 vs. Kataller TOYAMA

J League Division 2 -- 14th section
at NHK Spring Football Stadium


 3-0 (1-0, 2-0)
YOKOHAMA: '33 Takahiro NAKAZATO #17, '50 Keiji TAKACHI #6, '76 MF Kensuke SATO #8
TOYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Bae Seung jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Tsukasa MORIMOTO #28
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '50 MF Kensuke SATO #8
FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 MF Yosuke NOZAKI #13

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Park Tae Hong #27, Kosuke ONOSE#19, Hiroaki NANBA #9, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: none
 Expulsions: none

May 6, 2012

2012J2 sec.13 vs. Gravanz KITAKSYUSHU

J League Division 2 -- 13th section
at KITAKSYUSHU

 2-1 (1-0, 1-1)
YOKOHAMA: '19 Tetsuya OKUBO #39, '47 Testuya OKUBO #39
OKAYAMA: '71 Ikemoto


YOKOHAMA FC (4-5-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32 >>> '75 DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Tsukasa MORIMOTO #28
DF Bae Seung jin #4
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Kaio Felipe Gonzaleves #10
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 FW Yutaka TAHARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '56 MF Kensuke SATO #8

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Park Tae Hong #27, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8, Yosuke NOZAKI #13

 Cautions: '7 Takahiro NAKAZATO #17, '30 Takumi ABE #2,  '44 Junnosuke SCHNEIDER #1, '69 Arata SUGIYSMA #32
 Expulsions: none

May 3, 2012

2012J2 sec.12 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 12th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-1 (0-0, 0-1)
YOKOHAMA: none
OKAYAMA: '67 Kawamata


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Tsukasa MORIMOTO #28
DF Bae Seung jin #4
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> '74 FW Kaio Felipe Gonzaleves #10
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '67 MF Kensuke SATO #8
FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Satoshi HORINOUCHI #24, Park Tae Hong #27, Kosuke ONOSE #19, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '62 Arata SUGHIYAMA #32
 Expulsions: none