May 6, 2013

2013J2 sec.13 vs. Avispa FUKUOKA

J League Division 2 -- 13th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-1 (0-0, 0-1)
YOKOHAMA: none
FUKUOKA: '83 Tsutsumi


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuto TAKEOKA #14
DF Yuki NOGAMI #2
DF Takumi WATANABE #30
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Kosuke ONOSE #19 >>> '61 FW Yuichiro NAGAI #18
MF Tomoya UCHIDA #7
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '81 FW Masaru KUROTSU #9
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '52 MF Yosuke NOZAKI #13

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Bae Hu Min #37, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8

 Coutions: none
 Expulsions: none

No comments: