July 14, 2013

2013J2 sec.24 vs. Gainare TOTTORI

J League Division 2 -- 24t section
at TOTTORI

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOTTORI: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '68 MF Kosuke ONOSE #19
MF Tomoya UCHIDA #7
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '81 FW Masaru KUROTSU #9
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> HT MF Shinichi TERADA #40

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Takahiro NAKAZATO #17, Yosuke NOZAKI #13

 Cautions: '14 Yuki MATSUSHITA #36, '55 Yuki NOGAMI #2, '61 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

July 7, 2013

2013J2 sec.23 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 23rd section
at OKAYAMA

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
OKAYAMA: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Takumi WATANABE #30
DF Shun MORISHITA #3
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36 >>> '70 MF Keiji TAKACHI #6
MF Shinichi TERADA #40 >>> '53 FW Yutaka TAHARA #34
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '81 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Kosuke ONOSE #19, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '53 Yuki MATSUSHITA #36, '55 Yuki NOGAMI #2, '61 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

July 3, 2013

2013J2 sec.22 vs. TOCHIGI SC

J League Division 2 -- 22th section
at TOCHIGI

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '1 Kazuyoshi MIURA #11, '67 Kensuke SATO #8, '84 Tetsuya OKUBO #39
TOCHIGI: '85 Kondo

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Yuto KAKEOKA #14
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '78 MF Takumi WATANABE #30
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 FW Yutaka TAKARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '61 MF Tomoya UCHIDA #10

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '57 Takanori NAKAJIMA #27
 Expulsions: none