August 26, 2012

2012J2 sec.31 vs Ventforet KOFU

J League division 2 -- 31st section
at KOFU

 1-2 (1-0, 0-2)
YOKOHAMA: '28 Satoshi HORINOUGHI #24
MITO: '52 Davi, '73 DaviYOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Shinichi TERADA #40 >>> '76 Kosuke ONOSE #19
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '56 Tetsuya OKUBO #39
FW Yosuke NOZAKI #13 >>> '67 MF Tuyoshi HAKKAKU #5
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Masaki WANABE #20, Hiroaki NANBA #9, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '29 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

August 22, 2012

2012J2 sec. 30 vs. MITO Holly Hock

J League division 2 -- 30th section
at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium

 2-1 (1-1, 1-0)
YOKOHAMA: '7 Yutaka TAHARA #34, '62 Keiji TAKACHI #6
MITO: '45+1 HoshiharaYOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Bae Sung Jin #4
DF Masaki WATANABE #20
DF Takumi ABE #2
MF Shinichi TERADA #40
MF Kensuke SATO #8 >>> '63 FW Tetsuya OKUBO #39
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Keiji TAKACHI #6
FW Yosuke NOZAKI #13 >>> '55 MF Tuyoshi HAKKAKU #5
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '89 FW Hiroaki NANBA #9

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tukasa MORIMOTO #28, Takahiro NAKAZATO #17, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '49 Masaki WATANABE #20, '67 Tsuyoshi HAKKAKU #8
 Expulsions: none

August 19, 2012

2012J2 sec.29 vs KYOTO Sanga F.C.

J League division 2 -- 29th section
at KYOTO

 1-2 (0-1, 1-1)
YOKOHAMA: '74 Yuto TAKEOKA #14
YAMAGATA: '10 Miyayoshi, '61 Nakamura


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32 >>> '79 FW Hiroaki NANBA #9
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takanori NAKAJIMA #15
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '60 FW Yutaka TAHARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> HT MF Keiji TAKACHI #6
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Takumi ABE #2, Masaki WATANABE #20, Takahiro NAKAZATO #17

 Cautions: '20 Takanori NAKAJIMA #15, '86 Satoshi HORINOUCHI #24
 Expulsions: none

August 12, 2012

2012J2 sec. 28 vs. Montedio YAMAGATA

J League division 2 -- 28th section
at YAMAGATA

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '55 Tetsuya OKUBO#39
YAMAGATA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takanori NAKAJIMA #15
MF Keiji TEKACHI #6 >>> '62 MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '73 MF Yosuke NOZAKI #13
MF Shinichi TERADA #40
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '81 FW Hiroaki NANBA #9
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Takumi ABE #2, Masaki WATANABE #20, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '21 Kensuke SATO #8, '39 Yutaka TAHARA #34
 Expulsions: none

August 8, 2012

NAKAJIMA #15 came back!!

 Yokohama FC announce the transfer of Takanori NAKAJIMA #15 from KAHOWA Raysol (J1) on loan deal. NAKAJIMA #15 had joined in 2004/20071season also.

August 5, 2012

2012J2 sec. 27 vs. SHONAN Bellmare

J League division 2 -- 27th section
At NHK Spring MITSUZAWA football stadium

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '71 Yutaka TAHARA #34
TOYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Hiroshi NAKANO #26 >>> '68 DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Keiji TEKACHI #6
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '75 FW Tetsuya OKUBO #39
FW Hiroaki NANBA #9 >>> 56 MF Shinichi TERADA #40
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26,Kensuke SATO #8, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '53 Satoshi HORINOUCHI #24, '55 Tsuyoshi HAKKAKU #5, '90+2 GK Junnosuke SCHNEIDER #1
 Expulsions: none

August 1, 2012

TERADA#40 came back!!

 Yokohama FC announce the transfer of Shinichi TERADA#40 from Gamba OSAKA (J1) on loan deal. TERADA#40 had joined in 2010/2011 season also.