April 7, 2013

2013J2 sec.7 vs. Roasso KUMAMOTO

J League division 2 -- 7th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
KUMAMOTO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5 >>> '73 FW Yutaka TAHARA #34
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '82 MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Kensuke SATO #8 >>> '89 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Kosuke ONOSE #19
FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #26, Tetsuya OKUBO #39,  Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '27 Yuki NOGAMI #2
 Expulsions: none

No comments: