April 17, 2013

2013J2 sec.9 vs. V.Faren NAGASAKI

J league division 2 -- 9th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

1-2 (0-0, 1-2)
YOKOHAMA: '51 Tetsuya OKUBO #39
NAGASAKI: '65 Sato, '83 Kanekubo


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DFYuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5 >>> '65 MF Kosuke ONOSE #19
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Kensuke SATO #8
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Shinichi TERADA #40 >>> '69 MF Takahiro NAKAZATO #17
FW Masaru KUROTSU #9
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1,Tsukasa MORIMOTO #28, Shota AOKI #33, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '11 Shun MORISHITA #3
 Expulsions: none

No comments: