March 17, 2013

2013J2 sec.3 vs. Gamba OSAKA

J League division 2 -- 3rd section
at OSAKA

0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOKUSHIMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40 >>> '82 MF Yosuke NOZAKI #13
MF Tomoya UCHIDA #7
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '61 MF Kensuke SATO #8
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '66 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Tsukasa MORIMOTO #28, Takumi WATANABE #30, Shota AOKI #33

 Cautions: '13 Yuki MATSUSHITA #36
 Expulsions: none

No comments: