March 10, 2013

2013J2 sec.2 vs. TOKUSHIMA Voltis

J League division 2 -- 2nd section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

2-2 (1-1, 1-1)
YOKOHAMA: '7 Yuki NOGAMI #2, '53 Shinichi TERADA #40
TOKUSHIMA: '37 Shibasaki, '62 Nasugawa


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Atsushi ICHIMURA #15 >>> '82 DF Shun MORISHITA #3
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '68 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '68 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Takumi WATANABE #30, Kensuke SATO #8, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '13 Tetsuya OKUBO #39, '90+1 Yutaka TAHARA #32
 Expulsions: none

No comments: