March 3, 2013

2013J2 sec. 1 vs. FC GIFU

J League division 2 -- 1st section
at GIFU

2-0 (0-0, 2-0)
YOKOHAMA: '80 Yosuke NOZAKI #13, '86 Tomoya UCHIDA #7
GIFU: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Atsushi ICHIMURA #15
DF Bae Seung jin #4
DF Yuki NOGAMI #2
DF Hiroyuki NISHIJIMA #5
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '87 FW Kazuyoshi MIURA #11
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> '61 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '74 FW Yutaka TAHARA #34

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #1, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8

 Cautions: '18 Tetsuya OKUBO #39
 Expulsions: none

No comments: