June 1, 2013

2013J2 sec.17 vs. Consadore SAPPORO

J League Division 2 -- 17th section
at NHK Spring Football Stadium

 0-2 (0-2, 0-0)
YOKOHAMA: none
SAPPORO: '1 Hidaka, '10 Maeda


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Shun MORISHITA #3
DF Tsukasa MORIMOTO #28
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> HT MF Yosuke NOZAKI #13
MF Shinichi TERADA #40
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '72 FW Yutaka TAHARA #34
FW Masaru KUROTSU #9 >>> '67 MF Na Sung Soo #23
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Yuki MATSUSHITA #36, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '37 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

No comments: