July 3, 2013

2013J2 sec.22 vs. TOCHIGI SC

J League Division 2 -- 22th section
at TOCHIGI

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '1 Kazuyoshi MIURA #11, '67 Kensuke SATO #8, '84 Tetsuya OKUBO #39
TOCHIGI: '85 Kondo

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Takahiro SHIBASAKI #26
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Shun MORISHITA #3
DF Takanori NAKAJIMA #27
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36
MF Yuto KAKEOKA #14
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '78 MF Takumi WATANABE #30
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 FW Yutaka TAKARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '61 MF Tomoya UCHIDA #10

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Takumi WATANABE #30, Keiji TAKACHI #6, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '57 Takanori NAKAJIMA #27
 Expulsions: none

No comments: