July 7, 2013

2013J2 sec.23 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 23rd section
at OKAYAMA

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
OKAYAMA: none

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Yuki NOGAMI #2
DF Bae Seung Jin #4
DF Takumi WATANABE #30
DF Shun MORISHITA #3
MF Kensuke SATO #8
MF Yuki MATSUSHITA #36 >>> '70 MF Keiji TAKACHI #6
MF Shinichi TERADA #40 >>> '53 FW Yutaka TAHARA #34
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '81 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Yuto TAKEOKA #14
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Takahiro SHIBASAKI #26, Tsukasa MORIMOTO #28, Kosuke ONOSE #19, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '53 Yuki MATSUSHITA #36, '55 Yuki NOGAMI #2, '61 Bae Seung jin #4
 Expulsions: none

No comments: