July 8, 2012

2012J2 sec.23 vs. Fagiano OKAYAMA

J League Division 2 -- 23rd section
at OKAYAMA

1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '61 yosuke NOZAKI #13
OKAYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '86 MF Kosuke ONOSE #19
MF Keiji TAKACHI #6
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '72 FW Yutaka TAHARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '59 MF Yosuke NOZAKI #13

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Arata SUGIYAMA #32, Hiroaki NANBA#9
 Cautions: '34 Kensuke SATO #8, '88 Takumi ABE #2
 Expulsions: none

No comments: