July 29, 2012

2012J2 sec. 26 vs. Kateller TOYAMA

J league division 2 -- 26 section
at TOYAMA

 0-0 (0-0, 0-0)
YOKOHAMA: none
TOYAMA: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takumi ABE #2
MF Kensuke SATO #8
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14 >>> '56 MF Kosuke ONOSE #19
MF Yosuke NOZAKI #13 >>> '78 MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10 >>> '64 FW Yutaka TAHARA #34
FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MIRIMOTO #26, Hiroaki NANBA #9, Kazuyoshi MIURA #11
 Cautions: '30 Arata SUGIYAMA #32, '51 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

No comments: