January 14, 2013

YOKOHAMA FC SQUAD 2013


#1. GK Junnosuke SCHNEIDER
#2. DF Yuki NOGAMI
#3. DF Shun MORISHITA
#4. DF Bae Seung jin
#5. DF Hiroyuki NISHIJIMA
#6. MF Keiji TAKACHI
#7. MF Tomoya UCHIDA
#8. MF Kensuke SATO
#9. FW Masaru KUROTSU
#10. FW Kaio Felipe Gonzalves
#11. FW Kazuyoshi MIURA
#13. MF Yosuke NOZAKI
#14. MF Yuto TAKEOKA
#17. MF Takahiro NAKAZATO
#18. FW Yuichiro NAGAI
#19. MF Kosuke ONOSE
#20. DF Park Tae Hong
#22. DF Masaaki IDEGUCHI
#23. MF Na Sung Soo
#26. GK Takahiro SHIBASAKI
#27. DF Takanori NAKAJIMA
#28. DF Tsukasa MORIMOTO
#30. MF Takumi WATANABE
#31. GK Tsubasa SHIBUYA
#33. FW Shota AOKI
#34. FW Yutaka TAHARA
#36. MF Yuki MATSUSHITA
#37. MF Bae Hu Min
#39. FW Tetsuya OKUBO
#40. MF Shinichi TERADA

Coach: Motohiro YAMAGUCHI
Assistant Coach: Kosaku MASUDA
Assistant Coach: Chong Yong Dae
Physical Coach: Takanori SHIBATA
GK Coach: Yuki TAKITA
Techinical Staff: Ryota NAKAMURA

No comments: