October 14, 2012

2012J2 sec.38 vs. Girvanz KITAKYUSHU

J League division 2 -- 38th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium

1-2 (0-0, 1-2)
YOKOHAMA: '53 Tsukasa MORIMOTO #28
TOKUSHIMA: '71 Hayashi, '81 Hanato


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Masaaki IDEGUCHI #22 >>> '87 MF Kosuke ONOSE #19
DF Bae Sung Jin #4
DF Tsukasa MORIOTO #28
DF Takumi ABE #2
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> '83 MF Tsuyoshi HAKKAU #5
MF Shinichi TERADA #40
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Keiji TAKACHI #6
FW Yosuke NOZAKI #13 >>> '73 FW Tetsuya OKUBO #39
FW Kaio Felipe Gonzaleves #10

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Satoshi HORINOUCHI #24, Arata SUGIYAMA #32, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '37 Keiji TAKACHI #6
 Expulsions: none

No comments: