September 14, 2012

2012J2 sec.33 vs. EHIME FC

J League division 2 -- 33rd section
at EHIME

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '65 Tetsuya OKUBO #39
MITO: noneYOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Sung Jin #4
DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Takanori NAKAJIMA #15
MF Takahiro NAKAZATO #17 >>> HT MF Keiji TAKACHI #6
MF Kensuke SATO #8
MF Shinichi TERADA #40 >>> '71 FW Kaio Felipe Gonzaleves #10
MF Yuto TAKEOKA #14
FW Yosuke NOZAKI #13
FW Yutaka TAHARA #34 >>> '13 FW Tetsuya OKUBO #39

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tsukasa MORIMOTO #28, Masaaki IDEGUCGHI #22, Kosuke ONOSE #19

 Cautions: '33 Keiji TAKACHI #6, 76 Satoshi HORINOUCHI #24
 Expulsions: none

No comments: