May 6, 2012

2012J2 sec.13 vs. Gravanz KITAKSYUSHU

J League Division 2 -- 13th section
at KITAKSYUSHU

 2-1 (1-0, 1-1)
YOKOHAMA: '19 Tetsuya OKUBO #39, '47 Testuya OKUBO #39
OKAYAMA: '71 Ikemoto


YOKOHAMA FC (4-5-1)
GK Junnosuke SCHNEIDER #1
DF Arata SUGIYAMA #32 >>> '75 DF Satoshi HORINOUCHI #24
DF Tsukasa MORIMOTO #28
DF Bae Seung jin #4
DF Takumi ABE #2
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Takahiro NAKAZATO #17
MF Yuto TAKEOKA #14
MF Kaio Felipe Gonzaleves #10
FW Tetsuya OKUBO #39 >>> '86 FW Yutaka TAHARA #34
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '56 MF Kensuke SATO #8

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Park Tae Hong #27, Keiji TAKACHI #6, Kensuke SATO #8, Yosuke NOZAKI #13

 Cautions: '7 Takahiro NAKAZATO #17, '30 Takumi ABE #2,  '44 Junnosuke SCHNEIDER #1, '69 Arata SUGIYSMA #32
 Expulsions: none

No comments: