April 1, 2012

2012J2 sec.6 vs. Thespa KUSATSU

J League division 2 -- 6th section
at GUNMA

 1-1 (0-0, 1-1)
YOKOHAMA: '75 Yuichiro NAGAI #18
KUSATSU: '64 Kim


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Kentaro SEKI #31
DF Arata SUGIYAMA #32
DF Bae Seung jin #4
DF Hiroshi NAKANO #26
DF Takumi ABE #2
MF Keiji TAKACHI #6
MF Kensuke SATO #8
MF Kosuke ONOSE #19 >>> '56 MF Yuto TAKEOKA #14
MF Tomoya UCHIDA #7 >>> '87 MF Yosuke NOZAKI #13
FW Tetsuya OKUBO #39
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '67 Yuichiro NAGAI #18

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Satoshi HORINOUCHI #24, Tsukasa MORIMOTO #28, Takanori NAKAZATO #17

 Cautions: '43 Kazuyoshi MIURA #11, '59 Kensuke SATO #8
 Expulsions: none

No comments: