March 3, 2012

YOKOHAMA FC 2012 SQUAD

#1. GK Junnosuke SCHNEIDER
#2. DF Takumi ABE
#3. MF Roberto Julio De Figueredo
#4. DF Bae Seung jin
#5. MF Tsuyosi HAKKAKU
#6. MF Keiji TAKACHI
#7. MF Tomoya UCHIDA
#8. MF Kensuke SATO
#9. FW Hiroaki NANBA
#10. FW Kaio Felipe Gonzalves
#11. FW Kazuyoshi MIURA
#13. MF Yosuke NOZAKI
#14. MF Yuto TAKEOKA
#17. MF Takahiro NAKAZATO
#18. FW Yuichiro NAGAI
#19. MF Kosuke ONOSE
#20. DF Masaki WATANABE
#21. GK Taiki MURAI
#22. DF Masaaki IDEGUCHI
#23. MF Na Sung Soo
#24. DF Satoshi HORINOUCHI
#26. DF Hiroshi NAKANO
#27. DF Park Tae Hong
#28. DF Tsukasa MORIMOTO
#31. GK Kentaro SEKI
#32. DF Arata SUGIYAMA
#34. FW Yutaka TAHARA
#39. FW Tetsuya OKUBO

Coach: Yasuyuki KISHINO
Assistant Coach: Takahiro TAGUCHI
Assistant Coach: Kosaku MASUDA
Physical Coach: Takanori SHIBATA
GK Coach: Yuki TAKITA
Techinical Staff: Ryota NAKAMURA

You are the coach!!

No comments: