July 9, 2011

2011J2 sec.20 vs. MITO Holly Hock

J League Division 2 --20th section
at MITO

 1-0 (0-0, 1-0)
YOKOHAMA: '90+1 Kaio Felipe Gonzalves #10
MITO: none


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Kentaro SEKI #31
DF Masato FUJITA #39
DF Tuskasa MORIMOTO #28
DF Hiroshi NAKANO #26
DF Yosuke NOZAKI #13 >>> '86 DF Tomohiko MIYAZAKI #16
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Shinichi TERADA #17
MF Go NISHIDA #18
MF Yoshihito FUJITA #25 >>> '70 MF Keiji TAKACHI #6
FW Kazuyoshi MIURA #11 >>> '56 FW Hiroaki NANBA #9
FW Kaio Felipe Gonzalves #10

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Masayuki YANAGISAWA #2, Park Tea Hong #27, Kensuke SATO #23

 Cautions: '70 Go NISHIDA #18
 Expulsions: none

No comments: