June 4, 2011

2011J2 sec.15 vs. TOKYO Verdy

Finally we could win at home stadium, named NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium in 2011 seaon.

J League Division 2 -- 15th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium


 2-1 (0-1, 2-0)
YOKOHAMA: '48 Keiji TAKACHI #6, '49 Keiji TAKACHI #6
TOKYO: '25 Fukatsu


YOKOHAMA FC (4-1-4-1)
GK Kentaro SEKI #31
DF Masaaki IDEGUCHI #22
DF Park Tea Hong #27
DF Hiroshi NAKANO #26
DF Yosuke NOZAKI #13
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Kensuke SATO #23
MF Kenji ARABORI #24
MF Kazuyoshi MIURA #11 >>> 'HT MF Shinichi TERADA #17
FW Yoshihiro FUJITA #25 >>> HT MF Keiji TAKACHI #6
FW Kaio Felipe Gonzalves #10

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Tomohiko MIYAZAKI #16, Hiroaki NANNA #9, Go NISHIDA #18
 Cautions: '21 Tsuyoshi HAKKAKU #5, '42 Tsuyoshi HAKKAKU #5
 Expulsions: '42 Tsuyoshi HAKKAKU #5

No comments: