April 23, 2011

2011J2 sec.8 vs. Sagan TOSU

J League Division 2 -- 8th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium
 1-3 (0-2, 1-1)
YOKOHAMA: '90+3 Masato FUJITA #39
TOSU: '1 Hayasaka, '22 Ikeda, '63 Kitani


YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Kentaro SEKI #31
DF Masayuki YANAGISAWA #2
>>> '74 Kenji ARABORI #24
DF Kazuya IIO #15
DF Park Tea Hong #27
DF Hiroshi NAKANO #26
MF Masato FUJITA #39
MF Keiji TAKACHI #6
MF Shinichi TERADA #17
>>> '64 MF Yosuke NOZAKI #14
MF Kensuke SATO #23
FW Yoshihito FUJITA #25
FW Go NISHIDA #18

Subsititute: Junnosuke SCHNEIDER #21, Tsukasa MORIMOTO #28, Masaaki IDEGUCHI #22, Hiroaki NANBA #9
Cautions: '40 Keiji TAKACHI #6, '60 Kazuya IIO #15, '72 Park Tea Hong #27, '65 Masato FUJITA #39
Expulsions: none

No comments: