January 24, 2011

YOKOHAMA FC 2011 Squad

#1. GK Junnosuke SCHNEIDER
#2. DF Masayuki YANAGISAWA
#5. MF Tsuyosi HAKKAKU
#6. MF Keiji TAKACHI
#7. FW Ederson Bruno Domingos
#9. FW Hiroaki NANBA #9
#10. FW Kaio Felipe Gonzalves
#11. FW Kazuyoshi MIURA
#13. MF Yosuke NOZAKI
#14. MF Yuto TAKEOKA
#15. DF Kazuya IIO
#16. DF Tomohiko MIYAZAKI
#17. MF Shinichi TERADA
#18. FW Go NISHIDA
#20. DF Masaki WATANABE
#21. GK Taiki MURAI
#22. DF Masaaki IDEGUCHI
#23. MF Kensuke SATO
#24. MF Kenji ARABORI
#25. FW Yoshihito FUJITA
#26. DF Hiroshi NAKANO
#27. DF Park Tae Hong
#28. DF Tsukasa MORIMOTO
#31. GK Kentaro SEKI
#39. DF Masato FUJITA
Coach: Yasuyuki KISHINO
Assistant Coach: Atsushi NAKAMURA
Assistant Coach: Kosaku MASUDA
Physical Coach: Takanori SHIBATA
GK Coach: Yuki TAKITA

No comments: