September 12, 2010

2010J2 sec.25 vs. Verdy TOKYO

J League Disivion2 -- 25th section
at NHK Spring MITSUZAWA Football Stadium
3-2 (2-0, 1-2)
YOKOHAMA: '13 Kaio Felipe Gonzalves #10,  '20 Hiroaki NANBA#19, '55 Shinichi TERADA#36
TOKYO: '76 Y. Takagim '90 T. Takagi

YOKOHAMA FC (4-4-2)
GK Junnosuke SCHNEIDER #21
DF Masayuki YANAGISAWA #33
DF Masaki WATANABE #20
DF Kenta TOGAWA #4
DF Takumi ABE #26
MF Roberto Julio De Figueredo #3
MF Tsuyoshi HAKKAKU #5
MF Yuto TAKEOKA #28
MF Keiji TAKACHI #6 >>> '71 DF Kenta TOGAWA #4
FW Kaio Felipe Gonzalves #10 >>> '90+1 FW Ederson Bruno Domingos #7
FW Hiroaki NANBA #19 >>> '81 FW Go NISHIDA #18

Subsititute: Kentaro SEKI #31, Tomonobu HAYAKAWA#2, Kim Yoo Jin #15, Yosuke NOZAKI #13, Kazuyoshi MIURA #11

 Cautions: '29 Masaki WATANABE#20, '45 Shinichi TERADA #36, '66 Kentaro SEKI #31, '83 Kaio FelipeGonzalves #10, '88 Go NISHIDA #18
 Expulsions: none

No comments: